Wonen in Huizen

Rapportage Woningbouw Huizen (2023)

Marktonderzoeksbureau Strabo deed onderzoek naar de woningmarkt in Huizen. In dit overzicht leest u de conclusies.
https://woneninhuizen.nu/wp-content/uploads/2024/06/Strabo-Rapportage-Woningbouw-Huizen-v4.pdf

Woonvisie Huizen 2017-2022

In de woonvisie 2017-2022 schetst gemeente Huizen het kader voor het woonbeleid van deze jaren. Met onder andere analyse, speerpunten, het woningbouwprogramma en een speciale paragraaf over een jongerenonderzoek.
https://ris.gemeenteraadhuizen.nl/Vergaderingen/Commissie-Sociaal-Domein/2021/18-mei/20:00/Bijlage-2-Woonvisie-Huizen-2017-2022.pdf

Woonakkoord Gooi en Vechtstreek (2021)

In dit woonakkoord uit 2021 staan de gedeelde ambities van de portefeuillehouders wonen van de regio Gooi en Vechtstreek, de woningcorporaties in deze regio en de provincie Noord-Holland. Het woonakkoord vormt een richtsnoer én inspiratie voor verdere uitwerking in lokaal beleid.
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Bouwen_Wonen/Regionale_woonafspraken/Woonakkoorden/Woonakkoord_Gooi_en_Vechtstreek