Wonen in Huizen

Wonen in Huizen: wat vindt u belangrijk? We willen het graag weten! Moeten er woningen gebouwd worden? Zo ja: voor wie, en waar? Daarover gaan we met elkaar in gesprek. We nodigen u van harte uit voor de eerste bijeenkomst op woensdag 12 juni 2024 in sporthal De Meent. Het programma start om 19.30 uur. U kunt vanaf 19.00 uur binnenlopen.

Aanmelden is gewenst, dan zorgen wij voor voldoende koffie, thee en stoelen.

Voor wie is de bijeenkomst?

Voor iedereen die in Huizen woont of werkt. Jongeren en ouderen, huurders en mensen met een koopwoning, nieuwkomers en geboren Huizers, en iedereen er tussenin. Naast inwoners nodigen we ook organisaties uit. Bijvoorbeeld woningbouwcorporaties, welzijnsorganisaties, ondernemers, natuurorganisaties en overheden. Ook andere organisaties zijn van harte welkom.

Wat is het vervolg?

Na deze eerste grote centrale bijeenkomst volgen er een tweede centrale bijeenkomst en meerdere kleine wijkbijeenkomsten. Ook peilen we de mening van Huizers via enquêtes. Op straat en digitaal. Het college van Burgemeester en wethouders en de gemeenteraad gebruiken de uitkomsten om te bepalen hoe we in Huizen om willen gaan met woningbouw.

Wat is het programma op 12 juni?

Woensdag 12 juni draait om het ophalen van informatie, en het delen van die informatie met elkaar. Op die manier krijgen we samen een beeld van de vraag naar woningen en het woningaanbod, en hoe dit zich verhoudt tot de groene omgeving van Huizen.

Vertegenwoordigers van organisaties uit Huizen – Makelaardij Voorma-Walch, Vrienden van het Gooi, woningcorporatie De Alliantie, het jongerenpanel en seniorenorganisatie KBO – zullen vertellen hoe zij kijken naar ‘Wonen in Huizen’. U kunt vragen stellen, aanvullen en reageren.

Meer informatie

De data en locaties van alle bijeenkomsten zijn te vinden op onze homepage.

De organisatie van de conferentie is in handen van Communicatiebureau de Lynx en Ruimte voor Communicatie.

Wonen is een onderwerp dat alle Huizers aangaat. We hopen dan ook op een grote opkomst.