Wonen in Huizen

In de tweede ‘Wonen in Huizen‘-bijeenkomst op 9 juli praten we door over de vragen uit de eerste bijeenkomst naar onder andere betaalbare woningen, doorstroming en woningsplitsing. Hoe kunnen we dit realiseren? Welke drempels zijn er, en hoe kunnen we deze passeren? We starten de bijeenkomst centraal en gaan daarna uiteen in verschillende kleinere groepen, zodat er veel ruimte is voor alle deelnemers om aan het woord te komen.

De onderwerpen zijn:

We kijken ook naar de resultaten uit de straatenquêtes die in de laatste maand zijn uitgevoerd. Een aantal uitkomsten van de straatenquêtes brengen we in stemming. Zo werken we toe naar de eerste conclusies.

Aanmelden

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan hier.

Verslag eerste bijeenkomst

Lees hier het verslag van de bijeenkomst van 12 juni.