Wonen in Huizen

 

Eerste centrale bijeenkomst 12 juni 2024

De eerste bijeenkomst kenmerkt zich door een afwisseling van de urgente vraag naar woningen en het aandragen van oplossingen. Er is vraag naar betaalbare woningen. Niet alleen voor jongeren, maar ook voor ouderen want daarmee komen er weer eensgezinswoningen vrij voor andere woningzoekenden.
Om de woningnood tegen te gaan worden er verschillende oplossingen aangedragen zoals woningsplitsing, woningruil of hoger gaan bouwen. Genoeg ideeën om in de volgende bijeenkomsten nader te verkennen! Het complete verslag kunt u hier vinden.

 

Tweede bijeenkomst 9 juli 2024

De tweede bijeenkomst in de serie Wonen in Huizen over de woningbouwopgave leverde veel goede gesprekken op. Waar in de eerste bijeenkomst door de deelnemers vooral werd gepleit voor de bouw van nieuwe woningen, startte deze avond met de vraag van een deelnemer of het wel echt nodig is om te gaan bouwen. Als het dorp wordt volgebouwd gaat dat ten koste van de leefbaarheid, werd ingebracht.

Zo kwamen er meer lastige keuzes op tafel in de gesprekken over het bouwen van woningen. Want al vinden veel mensen dat er woningen bij moeten komen, zo blijkt ook uit de uitgevoerde enquêtes, dan is het niet makkelijk om dat te realiseren. Want op de mogelijke locaties dienen zich vragen aan over de toename van de parkeerdruk, beperking van uitzicht of het verdwijnen van groen in Huizen. Het parkeervraagstuk kan worden opgelost met een parkeergarage, maar dat maakt de woningen duurder terwijl er vooral vraag is naar betaalbare appartementen.

Naast deze lastige keuzes was er ook aandacht voor de kansen van onder meer woningsplitsing en het omzetten van bijvoorbeeld kantoren naar woningen, om binnen de huidige bebouwing toch nieuwe woonruimte te maken.

 

Enquêteresultaten

Resultaten uit de straat- en digitale enquêtes over woningbouw in Huizen liggen in het verlengde van hetgeen is ingebracht op de eerste Wonen in Huizen-bijeenkomst van 12 juni 2024. Een duidelijke meerderheid van de 540 ondervraagde inwoners geeft aan dat er bijgebouwd moet worden. In de online enquête met 432 deelnemers is dat percentage zelfs 80 procent. Lees meer in de rapportages over de enquêtes:

  1. Rapportage straatenquête
  2. Resultaten digitale enquête

 

Social media